De kadootjes!

Koen kampioen een echte nr. 10

'Een nummer 10?' vraagt Koen. 'Wat is dat?''Een speler met nummer 10 staat achter de spits,'zegt Broekie. 'Hij moet erg technisch zijn.''Vet! Wie weet word ik wel een goede nummer 10.'De laatste tijd gaat het niet zo goed met het teamvan FC Top. Koen snapt niet hoe het komt. Normaalscoort hij bijna elke wedstrijd, maar nu bakt hij erniets van. Het is alsof de tegenstander steeds weetwaar hij staat. Misschien gaat het beter als hij op eenandere plek gaat spelen

Geslacht: jongen

Leeftijd: 7 tot 10